PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Festiwal Muzyka
w Sandomierzu

Festiwal Muzyka w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury

Rynek 25/26

27-600 Sandomierz

tel.15 832 29 64

biuro@esceka.pl

www.esceka.pl

Największe muzyczne wydarzenie miasta, prezentujące co roku różne style i gatunki muzyczne, z naciskiem na muzykę klasyczną. Festiwal obejmuje od ośmiu do dziewięciu koncertów, odbywających się w plenerze lub zabytkowych salach sandomierskich obiektów.