PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Winnica

Św. Jakuba

WINNICA ŚW. JAKUBA

Zakon oo. Dominikanów

ul. Staromiejska 3

www.sandomierz.dominikanie.pl

tel. 15 832 37 74

       664 050 189 o. Wacław Bury

Winnica położona jest na wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu.

Jej powstanie oraz rozwój winoogrodnictwa na Sandomierszczyźnie wiąże się

z przybyciem oo. Dominikanów w 1226 roku. Bracia spełniając swoją funkcję apostolską, taką jak głoszenie Słowa Bożego i apostolstwo liturgiczne, założyli

na terenie swoich posiadłości winnicę. O jej dynamicznym rozwoju świadczy otrzymanie w 1238 roku certyfikatu handlowego Książąt Piastowskich na dystrybucję wina w Europie, który został potwierdzony przez księcia Leszka Czarnego.

 

Winnica Dominikańska została założona 8 maja 2012 roku. Na powierzchni

10 arów, posadzono krzewy odmian: ‘Bianka’, ’Alden’, ‘Einset Seedless’, ‘Seyve Villard’, ‘Muscat Odeskij’, ‘Iza’, ‘Konkord Rosyjski’, ‘Aurora’ i ‘Rondo’. Winnicę założono przy wsparciu kilku jednostek samorządowych: Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, Urzędu Miasta, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Sandomierzu i Zespołu Szkół w Mokoszynie. W 2014 roku Dominikanie planują powiększyć powierzchnię winnicy o odmiany przerobowe i mają nadzieję, że wina zrobione z własnych owoców zapełnią piwniczkę przyklasztorną i będą wykorzystywane w liturgii Mszy Świętej. Obecnie winnica jest udostępniona wszystkim zwiedzającym i stanowi miejsce spotkań i szkoleń dla przyszłych wionogrodników i winiarzy tego regionu.