PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Galeria wieńców dożynkowych
Ziemi Sandomierskiej

Galeria wieńców dożynkowych Ziemi Sandomierskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

Wilczyce 178

27-612 Wilczyce

tel. 15 837 74 72

www.wilczyce.pl

Zapraszamy do Galerii tradycyjnych wieńców dożynkowych Ziemi Sandomierskiej. Od najdawniejszych czasów na ziemiach polskich żniwa i zbieranie plonów były uwieńczeniem większości prac gospodarskich. Na zakończenie żniw wito wieńce dożynkowe, które następnie zanoszono do kościoła i podczas tradycyjnych Dożynek dziękowano za obfite plony.