PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

ZARZĄD

KADENCJA  13.02.2007 r. – 30.06.2012 r.

 

Osoby wchodzące w skład zarządu:

 

1. Jadwiga Małkiewicz - Prezes

2. Tomasz Gołębiewski - Wiceprezes

3. Halina Wojtas - Skarbnik

4. Jadwiga Godzwon - Członek Zarządu

Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:

 

1. Grażyna Borkowska

2. Elżbieta Gotfryd

3. Wiesława Paś

KADENCJA  30.06.2012 r. – 10.02.2014 r.

 

Osoby wchodzące w skład zarządu:

 

1. Alicja Stępień - Prezes

2. Marceli Małkiewicz - Wiceprezes

3. Halina Wojtas - Skarbnik

4. Stanisław Baska - Członek Zarządu

Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:

 

1. Krystyna Anna Smardz

2. Grażyna Borkowska

3. Kazimierz Jan Markiewicz

KADENCJA  10.02.2014 r. – NADAL

 

Osoby wchodzące w skład zarządu:

 

1. Alicja Stępień - Prezes

2. Grażyna Borkowska - Wiceprezes

3. Halina Wojtas - Skarbnik

4. Nina Rej-Małuszyńska - Członek Zarządu

Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:

 

1. Krystyna Anna Smardz - Przewodnicząca

2. Kazimierz Jan Markiewicz - Wiceprzewodniczący

3. Joanna Misiak - Członek