Stacja turystyczna
w Górach Pieprzowych

Stacja turystyczna w Górach Pieprzowych

Willa „Dzika Róża”

Jacek Małuszyński

27-600 Sandomierz

Kamień Łukawski 61

tel.  15 644 62 29

kom. 692 696 711

sandomierz@wildrose.pl

www.wildrose.pl

Niewątpliwie wartym odwiedzenia miejscem są Góry Pieprzowe. Roztacza się

z nich wspaniały widok na Sandomierz, dolinę Wisły, Nizinę Sandomierską

oraz południową krawędź Wyżyny Lubelskiej. Jest to jedno z najciekawszych miejsc widokowych znajdujących się w pobliżu Sandomierza. Został tam utworzony również rezerwat przyrody. Zapraszamy do zwiedzania Pieprzówek w towarzystwie ornitologa oraz do przemierzenia ścieżki questingowej. Organizujemy ponadto imprezy plenerowe, biwaki, ogniska, eventy na naszym terenie rekreacyjnym z widokiem na Pieprzówki i Sandomierz.

 

Rezerwat Przyrody „Góry Pieprzowe”, utworzony został w 1979 roku. Jest to rezerwat stepowy, w którym ochronie podlega fragment muraw i zarośli kserotermicznych z interesującą fauną owadów oraz odsłonięcia iłołupków kambryjskich. Zajmuje on powierzchnię 18,01ha z czego większa część znajduje się na terenie gminy Dwikozy w miejscowości Kamień Łukawski, a pozostała położona jest na terenie Sandomierza. Na tym obszarze występuje 397 gatunków roślin naczyniowych, 50 gatunków porostów, wątrobowców i mchów. Na wierzchowinie i w górnych partiach Gór Pieprzowych, które pokryte są lessem występują płaty flory stepowej, której przedstawicielem jest ostnica włosowata i krwawnik szczecinkolistny.

Spośród roślin występują tu również licznie stepowa wiśnia karłowata i szczodrzeniec ruski. Do drzew tam rosnących należą: berberys, jałowiec, tarnina, głóg, dzika grusza i wiąz pospolity w odmianie korkowej. Występują na tym terenie ponadto rzadkie rośliny zielne o charakterze kserotermicznym takie jak: przegorzan kulisty, posłonek kutnerowaty, jastrzębiec żmijowcowy, dziewanna fioletowa oraz ożota zwyczajna. Góry Pieprzowe tworzą od strony Wisły strome zbocze, które zbudowane jest z odsłoniętych łupków kambryjskich. Ze względu na panujące tu specyficzne warunki mikroklimatyczne i glebowe, zbocze to charakteryzuje się skrajnie niekorzystnymi warunkami życia. Dlatego tez łupki w przeciwieństwie do reszty terenu Gór Pieprzowych porośnięte są wieloma gatunkami dziko rosnących róż. Jak pisze K. Łapczyński (1887) „jest to skaliste pustkowie, pozbawione drzew, porosłe krzewami, przedewszystkiem róż, które w czerwcu zakwitają i tworzą na tle pustkowia dość egzotyczny widok, tak że zajęte przez nie wzgórza właściwiej by było nazywać różanemi, nie pieprzowemi górami”. Występujące tu na łupkach róże są jednym z pionierskich elementów świata roślinnego. Na tym terenie znajduje się 15 gatunków róż, które stanowią ok. 50 % flory róż Polski (Popek, 1971). Rośnie tu wiele tysięcy osobników, zatem Góry Pieprzowe są naturalnym rozarium (Kostrakiewicz, Popek, 1972). Do najważniejszych okazów należą: róża Kostrakiewicza, róża Jundziłła, róża rdzawa, róża drobnokwiatowa, róża kutnerowata, róża seledynowa,  róża polna czy też Rosa Dumalis (www.sandomierskie.com). Ponadto do dziś zachowała się na tym obszarze stepowa trawa palczatka.