AKTUALNOŚCI

„SSJ” wspierało działania Grupy Nieformalnej „OWOCNA DROGA”
ze wsi Andruszkowice w ramach projektu „Ciśniemy moc”
z programu DZIAŁAJLOKALNIE2016

 

 

 

 

Grupa Nieformalna OWOCNA DROGA - zakwalifikowała się z projektem do programu Działaj Lokalnie 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Ideą przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia, edukowanie się nawzajem na tematy zdrowia, popularyzacja spożywania produktów roślinnych, świeżo tłoczonych na zimno soków oraz zmniejszenia spożywania słodyczy. Z dotacji zakupiono wyciskarkę do soków i blender molekularny, przy pomocy których przygotowano wiele wysoko energetycznych soków i musów owocowych-warzywnych z lokalnych produktów! Zorganizowano kilka niedzielnych warsztatów o charakterze artystyczno-muzycznym i edukacyjnym. Powstało wiele niepowtarzalnych prac plastycznych - infografików promujących zdrowie. Najciekawsze prace plastyczne powielono i trafią one do szkół i domów jako plansze edukacyjne. Na warsztatach gościli także praktycy zdrowego stylu życia, edukatorzy, lekarze, dietetycy. Wszystkie spotkania wyróżniał niezwykły klimat i atmosfera o charakterze dyskusyjno-muzycznym,by informacje o zdrowiu były przyjmowane z uśmiechem i radością na co dzień w życiu sąsiadów, dzieci, rodziców, dziadków. Na zakończenie projektu 29 grudnia 2016 roku odbyło się podsumowujące spotkanie w UG Samborzec na którym to min. degustowano energetyczne soki, musy oraz potrawy na bazie produktów roślinnych z okolic gminy. Projekt przyczynił się do integracji mieszkańców,  przybliżył najnowsze trendy w dietetyce prozdrowotnej oraz podniósł świadomość i zrozumienie o wartości  roślinnych skarbów, których mieszkańcy są producentami-autorami.

W w/w projekcie członkowie organizacji „SSJ” od lipca do grudnia 2016 roku aktywnie uczestniczyli w wielu działaniach oraz świadczyli nieodpłatnie pomoc/usługę w dostarczeniu owoców i warzyw na spotkania warsztatowo-edukacyjne o charakterze prozdrowotnym pt. „Ciśniemy moc”. Inne podmioty udzielające wsparcia to: Świętokrzyski Ogród Inspiracji u Przybyszów w Andruszkowicach -Anna i Jacek Przybysz, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, OSP Chobrzany, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy,wolontariusze, radni, mieszkańcy gminy Samborzec i Koprzywnica. GALERIA

2016

Członkowie SSJ zdobywają nowe umiejętności

14 grudnia 2016 roku w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach bezpieczeństwo produkcji, sprzedaż żywności ekologicznej oraz rodzaje polskiej kuchni tradycyjnej były tematem konferencji szkoleniowej zorganizowanej dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie.O polskim dziedzictwa kulinarnego mówił Grzegorz Russak, który przedstawił rodzaje polskiej kuchni tradycyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kuchni myśliwskiej. O wymaganiach higienicznych produkcji podstawowej i możliwościach sprzedaży żywności ekologicznej mówiła Ilona Gładysz-Pięta z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Z kolei Barbara Lech-Zych z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach przedstawiła zagadnienie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego. Uczestnicy spotkania wzięli udział w pokazie kulinarnym Grzegorza Russaka i w pokazie nakrywania stołu zgodnie z zasadami savoir-vivre w wykonaniu Bartłomieja Janickiego i Lucyny Stępień z BEST WESTERN Grand Hotel.

Konferencję zorganizował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie to część Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która promuje produkcję i spożycie regionalnej żywności, pomagając w rozwoju drobnych przedsiębiorstw i turystyki. Działalność sieci to nie tylko wspólna promocja produktów na targach czy wystawach naturalnej i ekologicznej żywności, ale również współpraca między członkami sieci, którzy w swoich punktach sprzedaży udostępniają produkty z innych branży producentów.

Obecnie w sieci znajduje się 87 członków, wśród nich są też przedstawiciele „SSJ”- Gospodarstwo Ogrodnicze AndrzejaChoraba ze Słupczy w gminie Dwikozy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Koprzywnicy–piekarnia, gospodarstwo ogrodnicze „Szymanówka” Grażyny Borkowskiej w Pawłowie, gm. Zawichost,gospodarstwo agroturystyczne „Wojtasówka” Haliny Wojtas w Obrazowie, hotel „Dwór Dwikozy” w Dwikozach.

W konferencji uczestniczyły: Halina Wojtas, Grażyna Borkowska, Teresa Gołębiowska.

Członkowie „SSJ” obecni na konferencji podsumowującej realizację programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”

W piątek 9 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca osiągnięcia programu Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością. Uczestników konferencji zorganizowanej w hotelu Best Western Grand Hotel w Kielcach powitali: Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, partnera programu wraz z Haliną Siemaszko, prezesem Ośrodka Promowania i Przedsiębiorczości w Sandomierzu, realizatora programu.

Po wystąpieniach okolicznościowych gości, Anna Frańczak, kierownik programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” przedstawiła zebranym osiągnięcia i rezultaty pięcioletniego programu kompleksowych działań wykorzystania potencjału regionu na rzecz jego aktywizacji i rozwoju a Wojciech Buliński wraz Koletą Miernik zaprezentowali działania promujące rezultaty programu prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Trzy panele dyskusyjne z udziałem specjalistów wypełniły obrady konferencji w dalszym ciągu:

• Trendy w rozwoju turystyki wiejskiej i jej wpływ na zmianę obszarów wiejskich – prowadzony przez Jacka Kowalczyka, Dyrektora Departamentu Promocji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;

• Turystyka kulinarna w Polsce na przykładzie szlaków kulinarnych – prowadzony przez Jarosława Mostowskiego – Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Modliszewicach;

• Kierunki i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie województwa świętokrzyskiego – prowadzony przez Halinę Siemaszko, Prezesa Zarządu Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

W realizowanych projektach kładziono nacisk na wykorzystywanie zasobów lokalnych w tworzonych ofertach usługowych oraz produkcyjnych podmiotów gospodarczych, prowadzono zajęcia edukacyjne, różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i konferencje (np. winiarskie, pszczelarskie, kulinarne, fotograficzne, z zakresu agroturystyki, rękodzieła itp.). Organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury organizowały wydarzenia kulturalne, festyny, spotkania, wytyczały i znakowały piesze, rowerowe, kajakarskie i geologiczno – archeologiczne szlaki turystyczne. Powstawały również przewodniki, mapy oraz inne materiały promocyjne w postaci ulotek, folderów, monografii, stron internetowych, przybliżające historię, specyfikę i urodę prezentowanych miejsc zarówno turystom jak i samym mieszkańcom.

Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy realizowało projekt pn. „Na sandomierskim szlaku-promocja Ziemi Sandomierskiej w oparciu o 50 atrakcji pięciu szlaków turystycznych Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy (SSJ) zlokalizowanych w powiecie sandomierskim”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie „SSJ” na konferencji reprezentowały: Grażyna Borkowska, Halina Wojtas, Justyna Wojtas, Teresa Gołębiewska. GALERIA

Przedstawiciele „SSJ” na otwarciu inkubatora przetwórczego i Centrum Produktu Lokalnego w Dwikozach

8 grudnia 2016 roku  odbyło się w Dwikozach otwarcie jednego z pierwszych w województwie świętokrzyskim inkubatora przetwórczego/kuchennego, który jest elementem programu „Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością” realizowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim i Gminą Dwikozy. Uruchomienie takiego inkubatora ma wpłynąć na wzbogacenie oferty produktów lokalnych i zwiększyć szansę na zagospodarowanie lokalnych surowców, także przez grupę członków stowarzyszenia „SSJ”.

Wśród wielu gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość otwarcia inkubatora kuchennego były też nasze członkinie organizacji: Grażyna Borkowska, Halina Wojtas, Alicja Stępień, Jadwiga Małkiewicz. GALERIA

 „SSJ”  wystawcą na II Kiermaszu Mikołajkowym  w Tarnobrzegu
i Sandomierzu

4 grudnia 2016 roku w Tarnobrzegu na placu Bartosza Głowackiego oraz na Rynku Głównym w Sandomierzu odbył się Kiermasz Mikołajkowy. Za organizację wydarzenia odpowiadał Urząd Miasta w Tarnobrzegu i Sandomierzu. Tematem przewodnim kiermaszu była prezentacja i sprzedaż przez wystawców asortymentu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Wśród wielu ekspozycji wystawowych znakomicie prezentowało się stoisko naszego szlaku. W Tarnobrzegu piękne bożonarodzeniowe stroiki, wianki, ozdoby świąteczne i inne cudeńka artystyczne o tematyce świątecznej prezentowała m.in. Alicja Krawczyk wraz z koprzywnickimi forystkami, zaś w Sandomierzu  swoje wyśmienite miody wystawiał wytwórca produktów lokalnych Mateusz Zygmunt. Tego dnia świąteczny klimat można było poczuć nie tylko za sprawą kiermaszu, ale też wielu innych atrakcji jakie zapewnili organizatorzy, np. XIII Paradę Mikołajów na tarnobrzeskim rynku.  GALERIA

Kolejne produkty producentów „SSJ” wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajową Listę Produktów Tradycyjnych utworzono na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.

 Na Listę wpisywany jest produkt, którego jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

 Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi.

 Z wnioskiem o wpis na Listę występuje producent.

 Na Listę wpisywany jest tylko produkt, a nie producent. Poprzez fakt uzyskania wpisu produktów na LPT, producenci nie nabywają żadnego prawa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako własnych.

 Za weryfikację wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych odpowiedzialny jest marszałek województwa, który przed dokonaniem oceny zwraca się do izby gospodarczej, zrzeszającej producentów produktów regionalnych i tradycyjnych  z prośba o wyrażenie opinii (najczęściej tą izbą jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego). Następnie wniosek przesyłany jest do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister jest odpowiedzialny za prowadzenie i uaktualnianie Listy Produktów Tradycyjnych. Lista jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra (raz w roku) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (na bieżąco).

Nazwy produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych są podzielone zgodnie ze zgłoszeniem z danego województwa i są podzielone według następujących kategorii:

1.    sery i inne produkty mleczne

2.    mięso świeże oraz produkty mięsne

3.    produkty rybołówstwa, w tym ryby

4.    orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nieprzetworzone)

5.    wyroby piekarnicze i cukiernicze

6.    oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.)

7.    miody

8.    gotowe dania i potrawy

9.    napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)

10.    inne produkty

W dniu 1 grudnia 2016 roku na Listę Produktów Tradycyjnych MRiRW  zostały wpisane kolejne 3  produkty producentów„SSJ” z woj. świętokrzyskiego:

1.Morela sandomierska zaleszczycka- produkt wpisany w kategorii: Warzywa i owoce (wniosek zgłoszony przez producenta: Gospodarstwo ogrodnicze „Szymanówka” Grażyna Borkowska z Pawłowa, gm. Zawichost)

2. Chleb mieszany koprzywnicki- produkt wpisany w kategorii: Wyroby piekarnicze i cukiernicze3. (wniosek zgłoszony przez producenta: Gminna Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Koprzywnicy)

Miód akacjowy z Łążka- produkt wpisany w kategorii: Miody(wniosek zgłoszony przez producenta: gospodarstwo pasieczne Mateusz Zygmunt z Łążka, gm. Łoniów)

Wizyta studyjna do Cieszyna w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”

W terminie od 1 do 3 grudnia 2016r. z projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”zorganizowała wizytę studyjną do Cieszyna dla organizacji pozarządowych przynależnych do Federacji. SSJ jest członkiem Federacji od 16.03.2015r.W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili m.in. Stowarzyszenie „Wilamowianie”, gdzie mieli wykład dotyczący kultury i języka wilamowskiego oraz krótkie warsztaty z języka wilamowskiego.  Następnie gościli w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Tam zapoznali się z zasadami funkcjonowania samej Fundacji, jak również Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest przez Fundację – Manufaktura WellDone oraz pralnia. Jako dobre praktyki poznali działalność Spółdzielni Socjalnej „Parostatek” (żywa architektura – projektowanie i wykonywanie płotów, obiektów ogrodowych, elementów placów zabaw z rosnącej wierzby, dinksy – pamiątki, projektowanie graficzne, filmy), odwiedziliśmy Centrum profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, Centrum Edukacji Socjalnej oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jednostki te prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Wysłuchali prelekcji dotyczącą ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz byli z wizytę w Domu Matki i Dziecka również prowadzonym przez Stowarzyszenie „Być Razem”. Był też czas na zwiedzaniu miasta Cieszyn. Wśród uczestników wyjazdu studyjnego była Teresa Gołębiewska – członek SSJ, właścicielka winnicy „Na Zawrociu” w Pęchowie gm. Klimontów.

 

Wizyta studyjna do Cieszyna w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego”

W terminie od 1 do 3 grudnia 2016r. z projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”zorganizowała wizytę studyjną do Cieszyna dla organizacji pozarządowych przynależnych do Federacji. SSJ jest członkiem Federacji od 16.03.2015r.W ramach wizyty uczestnicy odwiedzili m.in. Stowarzyszenie „Wilamowianie”, gdzie mieli wykład dotyczący kultury i języka wilamowskiego oraz krótkie warsztaty z języka wilamowskiego.  Następnie gościli w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Tam zapoznali się z zasadami funkcjonowania samej Fundacji, jak również Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest przez Fundację – Manufaktura WellDone oraz pralnia. Jako dobre praktyki poznali działalność Spółdzielni Socjalnej „Parostatek” (żywa architektura – projektowanie i wykonywanie płotów, obiektów ogrodowych, elementów placów zabaw z rosnącej wierzby, dinksy – pamiątki, projektowanie graficzne, filmy), odwiedziliśmy Centrum profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, Centrum Edukacji Socjalnej oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jednostki te prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Wysłuchali prelekcji dotyczącą ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz byli z wizytę w Domu Matki i Dziecka również prowadzonym przez Stowarzyszenie „Być Razem”. Był też czas na zwiedzaniu miasta Cieszyn. Wśród uczestników wyjazdu studyjnego była Teresa Gołębiewska – członek SSJ, właścicielka winnicy „Na Zawrociu” w Pęchowie gm. Klimontów. GALERIA

 

Xięgarnia na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

Nieprzypadkowo reżyserzy programu Xięgarnia w TVP24 wybrali na miejsce spotkania autorskiego stary, klimatyczny młyn Alicji i Waldemara Krawczyk w Trzykosach, zlokalizowany na trasie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Do Sandomierszczyzny, jabłek i wszystkiego, co z nimi związane nawiązuje w swojej książce bohater odcinka Maciej Płaza. Program nagrano  3 grudnia 2016 roku, zaś wyemitowany został 24 grudnia 2016r. o godz.18.00, a prowadziła go Agata Passent.

 „Skoruń”, debiut prozatorski tłumacza, znawcy i miłośnika twórczości Lema, czyli Macieja Płazy. Książka jest zbiorem siedmiu opowiadań, napisana została znakomitym językiem, pięknym, wielokrotnie magnetyzującym czytelnika. Opowiadania Macieja Płazy, w wielu miejscach prawdziwie zachwycające, to proza najwyższej próby, dowód na ogromny talent literacki autora.(Info: polskie radio)

 

Maciej Płaza (ur. 1976) – doktor humanistyki, autor książki «O poznaniu w twórczości Stanisława Lema» (2006). Wychował się w Sandomierzu, mieszka w Poznaniu. Z zawodu tłumacz literatury anglojęzycznej, przekłada prace naukowe (F. Jameson, B. McHale), biografie, literaturę dziecięcą, beletrystykę współczesną (C. Tsiolkas, M. Helprin), klasykę literacką (M. Shelley, H.P. Lovecraft). Laureat nagrody translatorskiej „Literatury na Świecie” w roku 2012 za przekład wyboru opowiadań H.P. Lovecrafta „Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści”. GALERIA

 

Pensjonat Agroturystyczny „Wojtasówka” z Obrazowa nowym podmiotem  Szlaku Kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków

23 listopada 2016 roku w Gościńcu „Bałtowski Zapiecek" w Bałtowie odbył się event promujący  ŚKS, podczas którego wręczono certyfikaty 19 nowym podmiotom. Wśród wybranych obiektów znalazł się Pensjonat Agroturystyczny „Wojtasówka” Haliny Wojtas z Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Obecnie ŚKS liczy 53 obiekty, w tym 30 z ofertą produktów tradycyjnych i 23 z ofertą kuchni regionalnej. Spośród innych członków „SSJ” na Szlaku Kulinarnym ŚKS znajdują się jeszcze: Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Wędrowna” Mateusza Zygmunta z Łążka, gm. Łoniów, Dworek Ojca Mateusza w Sandomierzu oraz Gospodarstwo ogrodnicze „Szymanówka” Grażyny Borkowskiej z Pawłowa gm. Zawichost.

Przynależność do szlaku gwarantowana jest certyfikatem, który zatwierdza standardy stawiane przez markę Świętokrzyskiej Kuźni Smaków. Uzyskanie takiego certyfikatu wymagało w przypadku restauracji przygotowania oferty z minimum trzema potrawami kuchni regionalnej, posiadania wydzielonej karty menu pod nazwą „Potrawy kuchni regionalnej- świętokrzyskie smaki” opatrzonej logo ŚKS oraz „Kredensu” z produktami tradycyjnymi ze szlaku. W przypadku producentów produktów tradycyjnych, certyfikat mogły uzyskać podmioty, które wytwarzają minimum jeden produkt tradycyjny uznany, to jest taki, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych, bądź jest laureatem konkursu na najlepszy produkt tradycyjny województwa świętokrzyskiego, np. Nasze Kulinarne  Dziedzictwo–Smaki Regionów lub inny konkurs, w którym kryterium stanowiła gwarancja tradycyjnego sposobu wytwarzania.

Wydarzenie było realizowane przez ŚODR Modliszewice w ramach projektu Świętokrzyska Kuźnia Smaków współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, którego jednym z celów było wykreowanie i urynkowienie wybranych produktów i potraw tradycyjnych poprzez sieć ciekawostek kulinarnych regionu Gór Świętokrzyskich. GALERIA

Gobeliny Alicji Aleksandrowicz  na wystawie w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Prawdziwą kopalnię twórczych możliwości  Alicji Aleksandrowicz członka szlaku artystycznego na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym można było podziwiać na wystawie w Galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury od 24 października do 27 listopada 2016 roku.Ta żmudna i pracochłonna dziedzina sztuki stała się pasją autorki.„Malowanie” nicią znane od bardzo dawnych czasów przy pomocy włóczkipozwoliłostworzyć naprawdę niesamowite gobeliny-wzorzyste tkaniny o wyjątkowej fakturze i kolorystyce, któraodpowiada jej zamierzeniom twórczym.

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „ SSJ”  w Izbie Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie

W dniu 16 października 2016 r. w sali Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy. Głównym  tematem spotkania był wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy” na nową kadencję 2016-2020 r.

Walne Zebranie podjęło Uchwałę NR 1 w sprawie powołania nowego Zarządu  na nową kadencję 2016-2020r. w składzie:

Alicja Stępień – prezes

Grażyna Borkowska – wiceprezes

Halina Wojtas – skarbnik

Barbara Gębalska – członek

Adam Bodura – członek

 

Walne Zebranie podjęło Uchwałę NR 2 w sprawie powołania nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  na nową kadencję 2016-2020r. w składzie:

Jerzy Wieczorek – przewodniczący

Joanna Misiak – z-ca przewodniczącego

Marek Ziemnicki – członek

Ponadto podczas spotkania omawiano bieżące sprawy z życia „SSJ” oraz zadania jakie stoją
w najbliższym czasie przed organizacją. GALERIA

„Apetyt na zdrowie” – pod takim hasłem odbyła się wizyta na szlaku uczniów Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie

13.10.2016 roku  grupa uczniów i opiekunów z Gimnazjum  nr 1 w Piekoszowie przebywała na naszym szlaku.  W pierwszej kolejności zwiedzili tłocznię soków  Macieja i Pawła Osowskich w Polanowie  i spróbowali naturalnych  soków jabłkowych. Dużą atrakcją w programie okazał się spacer po tradycyjnym  sadzie jabłoniowym  Stanisława Jando w Obrazowie. Antonówki, malinówki, szare renety i inne stare odmiany jabłek nie tylko wyśmienicie smakowały ale też u niektórych uczestników wycieczki budziły wspomnienia z dzieciństwa. Ostatnim celem pobytu była Izba Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie, miejsce z tzw. „duszą". Tam odbyły się zajęcia malarskie „Z jabłkiem w tle”  pod okiem wykwalifikowanego plastyka podczas których wielu  uczniów  wykazało się  swoimi wyjątkowymi zdolnościami artystycznymi. GALERIA

Jabłkowa przygoda na „SSJ” dla przedszkolaków z Mielca

23 września 2016 roku po raz kolejny  dzieci z przedszkola Nr 1 w Mielcu odwiedziły Sandomierski Szlak Jabłkowy. Pogoda tego dnia była piękna,  dzień upłynął  wypełniony ciekawymi  atrakcjami i wrażeniami. Małym uczestnikom wycieczki  dopisywał  uśmiech na twarzy  i radość z „superowego” pobytu.  GALERIA

Z jabłkiem w roli głównej

- wizyta międzynarodowej grupy na trasie szlaku w ramach projektu ERASMUS PLUS: „APPLES-Applying Practices for Productive Learning of Enterpreneurial Skills” - „Praktyczna nauka bycia przedsiębiorczym”.

Realizacja projektu w Polsce odbyła się w terminie od 25 września do 1 października 2016. Jego uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie z siedmiu państw: Niemiec, Grecji, Chorwacji, Portugalii, Włoch, Litwy i Polski-II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Wśród wielu atrakcji programu dla gości zaplanowano również jeden dzień (29.09.1016.) na wizytę w Sandomierzu i wędrówkę Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym. GALERIA

Sandomierski Szlak Jabłkowy na XVII Europejskim Święcie Jabłka w Obrazowie..

W dniach 10-11.09.2016 roku w Obrazowie odbyły się już po raz XVII jedyne w Polsce sadownicze dożynki - JABŁKOBRANIE 2016 . Tradycyjnie towarzyszyły im różne atrakcje, można było obejrzeć ekspozycje wystawiennicze przygotowane przez gminy, firmy z branży ogrodniczej, stowarzyszenia, KGW czy gospodarstwa sadownicze.

 Z gościną na stoisku Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego - relacja fotograficzna.

Nagroda główna  dla stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”
w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany
na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach.

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Tegoroczne Targi AGROTRAVEL  w dniach 8-10 kwietnia 2016r zgromadziły ponad 130 wystawców z 6 krajów Europy. Wydarzeniu towarzyszyły XXIII Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, XXIII Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY oraz International Home and Garden Accessories Expo HOME & GARDEN.

WIĘCEJ >> GALERIA

Promocja Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego podczas IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej.

„Turystyka wiejska lokomotywą rozwoju obszarów wiejskich” – to hasło przewodnie IV  Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej, które odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zawichoście 9 marca 2016 r. Ideą organizacji Forum była chęć upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promocja wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Organizatorzy chcieli zachęcić i zainspirować współczesne kobiety do podejmowania nowych działań z zakresu turystyki wiejskiej, rozwijania swoich umiejętności i poszerzania horyzontów.

Utrzymane w świątecznej atmosferze Dnia Kobiet spotkanie było okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też do wzajemnego poznania się uczestników i wymiany doświadczeń. Wydarzeniu towarzyszyły: występy artystyczne, wystawa i kiermasz rękodzieła, stoiska informacyjno-promocyjne lokalnych instytucji i firm, oraz różne tematyczne wykłady, w tym dotyczące turystyki wiejskiej i agroturystyki na Sandomierszczyźnie, inspirowane przykładami z „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”.

GALERIA

Cykl „branżowych” spotkań na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym rozpoczęty.

28 stycznia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy - „Kuźni inspiracji artystycznych” znajdującym się na szlaku artystycznym SSJ odbyło się pierwsze w 2016 roku spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków stowarzyszenia oraz Pań z niezwykłymi i różnorodnymi pasjami artystycznymi z terenu gminy Koprzywnica.  Przy zaaranżowanej scenerii spotkania i ciepłym nastroju zebranych odbył się śpiewany „Grzaniec” z Anią i Jackiem Przybyszami. Wydarzeniu towarzyszyły też  warsztaty biżuteryjne z sutaszu prowadzone przez Joannę Misiak.  Wieczór pełen wrażeń był znakomitą okazją do większej integracji w grupie oraz podejmowania rozmów dotyczących wspólnych planów i działań w organizacjach w 2016 roku.

GALERIA

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Izbie Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie.

W dniu 13 grudnia 2015 r. w sali Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy. Główne tematy spotkania dotyczyły m.in. podsumowania działań w 2015 roku, omówienia bieżących spraw i zadań jakie stoją przed organizacją.  Na Walnym obecni byli też goście: Izabela Niedobit – specjalista SIR przekazała członkom informacje dotyczącą Sieci Na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, zaś Halina Siemaszko – Prezes Fundacji Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu i Anna Frańczak – Kierownik Programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością zapoznały obecnych z niezwykle interesującą informacją na temat „Planów utworzenia inkubatora przetwórczego w Dwikozach”.

Sukces koprzywnickiej piekarni.

To, że koprzywnickie pieczywo nie ma sobie równych wiedzą wszyscy mieszkańcy gminy Koprzywnica. Ale teraz wiedzą o tym również inni mieszkańcy powiatu sandomierskiego i nie tylko, którzy głosowali w plebiscycie „Echa Dnia”. Piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 3 grudnia 2015 roku zdobyła I miejsce w powiecie sandomierskim i III miejsce w województwie świętokrzyskim na najlepszą piekarnię. Od 1949 roku kultywuje wypiek wyśmienitego pieczywa metodami tradycyjnymi przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, bez polepszaczy, spulchniaczy i konserwantów.  Piekarnia znajduje się na szlaku apetycznym Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego.

Mieleckie dzieci z wizytą na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym.

Wrzesień i październik dla dzieci i młodzieży to czas powrotu do szkoły, ale również okres sprzyjający ciekawym wycieczkom i wyjazdom edukacyjnym. W przeciągu ostatniego miesiąca Sandomierski Szlak Jabłkowy odwiedziło kilka różnych grup dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mielcu. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali wybrane miejsca na trasie SSJ. W ramach pobytu w Koprzywnicy  ruszyli na poszukiwanie Cysterskiego skarbu i zagościli w Domu Kultury, gdzie czekały na nich pyszne pieczone jabłka i domowe ciasta. Tam też mieli okazję wykazać się artystycznymi zdolnościami plastycznymi, malując swoje  prace z jabłkiem w roli głównej. Innymi zaplanowanymi atrakcjami był spacer po sadzie jabłoniowym, zwiedzanie tłoczni soków rodziny Ossowskich w Polanowie wraz z degustacją różnych naturalnych, świeżych soków, jak i wizyta w starym młynie Alicji Krawczyk w Trzykosach.

18 września 2015r. - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu GALERIA

25 września 2015r. - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu GALERIA

29 września 2015r. - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu GALERIA

2 października 2015r. - dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mielcu GALERIA

9 października 2015r. - dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu GALERIA

 

Członkowie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego z wizytą studyjną

w Szwajcarii.

W dn. 19 – 26 września 2015 przedstawiciele stowarzyszenia SSJ uczestniczyli w wizycie studyjnej do Szwajcarii (Miejsce: Kantony Valais, Fribourg, Vaud) organizowanej przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach programu „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością”. Tematem przewodnim wyjazdu były „Produkty tradycyjne, ekologiczne i szlaki kulinarne”.

GALERIA

Promocja produktów turystycznych Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego podczas XVI Europejskiego Święta Jabłka w Obrazowie.

W dniach 12-13.09.2015 roku w Obrazowie odbyło się XVI Jabłkobranie 2015. Święto sadowników
i ogrodników zgromadziło licznych gości, wystawców z całego powiatu sandomierskiego. W czasie jarmarku Jabłecznego na kilkunastu stoiskach można było oglądać i degustować różne odmiany jabłek oraz posmakować wypieków wykonanych na bazie tego owocu.

Na Europejskim Święcie Jabłka zaprezentował się również Sandomierski Szlak Jabłkowy. Na  stoisku promocyjnym przybyli goście mogli posmakować jabłek oraz pyszne owoce winogron z gospodarstwa winiarskiego M. Kapłan.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również miody z pasieki p.Mateusza Zygmunta z Łążka.

GALERIA

Przetwory morelowe z Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego
w Pawilonie Polski na Targach Expo 2015 w Mediolanie.

Tydzień regionalny województwa świętokrzyskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015
w Mediolanie odbył się w dniach 7-11 września 2015r. Poza wystawą regionalnych produktów, zaprezentowane zostały możliwości biznesowe w oparciu o dwa kluczowe sektory regionu: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, a także turystykę zdrowotną i prozdrowotną. Spośród wielu namiastek atrakcji, które można było spotkać odwiedzając Pawilon Regionu Świętokrzyskiego były eksponaty: Szkła Wrześniaka,  Porcelana Ćmielowska, Koziołek Matołek, Woda Buskowianka, Lesotozaur z JuraParku w Bałtowie, Ekologiczne konfitury z Sadu Danków, Nalewki i dżemy
z Gospodarstwa Agroturystycznego Daleko od Szosy, Miody i wyroby z wosku Gospodarstwa Pasiecznego RYŚ, w tym również przetwory morelowe  państwa Borkowskich z Gospodarstwa Ogrodniczego „Szymanówka” leżącego na trasie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego.

Tradycje sadownicze w gospodarstwie sięgają okresu międzywojennego. Oprócz jabłek sandomierskich różnych odmian, uprawione są tu również morele, grusze oraz leszczyny. Właściciele „Szymanówki” z pełną świadomością uczestniczą w różnych działaniach ukierunkowanych na promocję żywności regionalnej. W ich rodzinną tradycję wpisane jest motto nakazujące im kultywować i szerzyć wiedzę ogrodniczą. Jako członkowie Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy państwo Borkowscy zaangażowali się w działania zmierzające do wpisania jabłek sandomierskich na Listę Produktów Tradycyjnych, a w 2011 roku za morelę sandomierską zaleszczycką uzyskali nagrodę „Perła”.                                                                    GALERIA

Promocja Szlaku Jabłkowego na XV Świętokrzyskich  Dożynkach Wojewódzkich w Sandomierzu.

W niedzielę 06.09.2015r. na Placu Jana Pawła II w Sandomierzu  rolnicy z Województwa Świętokrzyskiego podziękowali za tegoroczne plony  podczas XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich Sandomierz 2015. Uroczystość dożynkowa była okazją do promocji oferty wyjątkowej trasy turystycznej po Ziemi Sandomierskiej przygotowanej przez Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”.                                                                                                                                                     GALERIA

Promocja Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego podczas targów TIBCO –Targi wyrobów konsumpcyjnych w Bukareszcie.

Międzynarodowe Targi Dóbr Konsumpcyjnych odbyły się w Bukareszcie w Rumunii w terminie od 26 maja do 1 czerwca 2015 r. Celem udziału w targach było promowanie walorów oraz możliwości turystycznych i agroturystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej województwa świętokrzyskiego. Udział w targach umożliwił również wystawcom śledzenie pojawiających się na zagranicznym rynku nowości, pozyskiwaniu nowych partnerów do współpracy, wymiany doświadczeń  i dobrych praktyk.

Uczestnikami targów byli  członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie, przedstawiciele Grup Producenckich oraz właściciele agrogospodarstw z województwa świętokrzyskiego. Dzięki finansowemu wsparciu Sekretariatu Regionalnego KSOW członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie, przedstawiciele Grup Producenckich oraz właściciele agrogospodarstw z naszego województwa mieli okazję zaprezentować swoją ofertę na terenie Rumunii, a przy tym stanowili doskonałą wizytówkę naszego regionu za granicą.  Przedsięwzięcie to posłużyło mobilizowaniu ludzi do aktywnego zaangażowania w promowanie walorów swojego otoczenia, a przez to wpłynie na rozwój komercjalizacji turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Targi były doskonałą okazją również do promocji idei żywności tradycyjnej, upowszechniania wiedzy o historii danego produktu  i regionu, jego korzeniach, sposobach wytwarzania, niecodziennym "swojskim" nazewnictwie. Takie działania przyczynią się do wymiany doświadczeń i informacji, a szczególnie  do aktywizacji i integracji wśród uczestników  jak również odwiedzających z różnych regionów świata. Do udziału w targach zostali zaproszeni właściciele gospodarstw agroturystycznych z województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele Grup Producenckich oraz członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie,  którzy w ten sposób uzyskali możliwość zaprezentowania swojej działalności szerokiej rzeszy odwiedzających. Targi były też wyjątkową okazją do promocji oferty turystycznej Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego.

GALERIA

Wizyta Lokalnej Grupy Działania  „Cieszyńska Kraina”
na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym.

W dniach 28-30.05.2015r. przedstawiciele LGD „Cieszyńska Kraina” gościli na terenie Ziemi Sandomierskiej. Organizacją pobytu zajmowała się Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. W ramach wizyty na Sandomierskim Szlaku zwiedzili Izbę Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie, zagościli w gospodarstwie agroturystycznym „Wojtasówka” oraz spotkali się w Domu Kultury w Koprzywnicy
z przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”, gdzie zapoznali się z najnowszą działalnością organizacji.                                                                                            GALERIA

Wizyta Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym.

W dniu 29.05.2015 przedstawiciele LGD „Ziemia Biłgorajska” spotkali się w Domu Kultury w Koprzywnicy z przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”. Zapoznali się z działalnością organizacji, najnowszą ofertą pięciu szlaków tematycznych oraz posmakowali lokalnych specjałów kulinarnych.                                                                                   GALERIA

Przedstawiciele stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”  uczestnikami wizyty studyjnej po województwie warmińsko-mazurskim.

W dniach 22-24.05.2015r. Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zorganizowało wyjazd studyjny
w ramach projektu  „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy” (Stowarzyszenie SSJ jest członkiem Federacji „Horyzont”), którego celem było zdobycie wiedzy i wymiany doświadczeń dotyczącej sieciowania NGO w województwie warmińsko-mazurskim.

  GALERIA

XXVIII Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni w Samborcu

Podczas tegorocznego XXVIII Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni w dniu 17 maja br. stowarzyszenie "Sandomierski Szlak Jabłkowy" przygotowało stoisko promocyjne i prezentowało najnowszą ofertę turystyczną.

GALERIA

Spotkanie integracyjne członków Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego

8 maja br. w Lipniku w Gospodarstwie Agroturystycznym „NAD WISŁĄ” Pani Barbary Gębalskiej, odbyło się spotkanie integracyjne członków SSJ. Były przejazdy bryczką po okolicy, pyszne swojskie jedzenie, wyśmienite domowe trunki, ciepła i radosna atmosfera, a przede wszystkim piękna słoneczna pogoda.

Dziękujemy serdecznie gospodarzom za zaproszenie i tak ogromną gościnność!!!

Wizyta dziennikarzy z Czech na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

W dniach 9 - 13 kwietnia br. w Województwie Świętokrzyskim przebywała z wizytą studyjną grupa dziennikarzy z Czech. Podczas wizyty, której współorganizatorem była Ambasada RP w Pradze, żurnaliści zapoznali się z ofertą turystyki wiejskiej, turystyki kulinarnej i rodzinnej na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem wizyty dziennikarzy z Czech było rozpropagowanie wiedzy oraz wzmocnienie identyfikacji regionu świętokrzyskiego wśród naszych południowych sąsiadów, poprzez współpracę z czeskimi mediami. Głównym punktem wizyty był udział dziennikarzy w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Dziennikarze odwiedzili również Pensjonat Agroturystyczny „Wojtasówka”, gdzie podczas spotkania z Zarządem Stowarzyszenia Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego zapoznali się z działalnością SSJ i ofertą pięciu szlaków tematycznych oraz posmakowali lokalnych specjałów. Goście zwiedzali także najbardziej znane atrakcje turystyczne regionu świętokrzyskiego, w tym miasto Sandomierz.      GALERIA

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”

W dniach 10–12.04.2015r. w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”. Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Krajem partnerskim był region Velika Gorica Republiki Chorwacji, a regionem partnerskim Makroregion Polski Wschodniej - Green Velo. Wystawcy krajowi i zagraniczni prezentowali oferty wakacyjne i weekendowe, uroki swoich regionów oraz tradycyjne rękodzieło. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć przedstawicieli Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego: Mateusza Zygmunta z pasieki wędrownej w Łążku oraz Marcelego Małkiewicza z Winnicy Sandomierskiej. Ofertę Sandomierszczyzny i Szlaku Jabłkowego promowała również Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej.     GALERIA

III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej

9 marca br. w znajdującym się na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym Pensjonacie Agroturystycznym „Wojtasówka” w Obrazowie, odbyło się III Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej. Organizatorami spotkania byli: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej. W trzecim już spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób. Wśród przybyłych gości znalazły się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych. Nie zabrakło także członkiń Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Podczas spotkania odbyły się prelekcje przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz rozwoju i pobudzenia aktywności lokalnych społeczności, wykłady poświęcone zdrowiu, urodzie i samopoczuciu, w obliczu nadchodzącej wiosny, a także występ zespołu ludowego „Powiślanie”.      GALERIA

NOC BIOLOGÓW – „Przyrodnicy zmieniają świat”

9 stycznia 2015r.  w Instytucie Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się druga edycja „Nocy Biologów”. W spotkaniu uczestniczyli sympatycy przyrody, naukowcy, przyrodnicy, zaproszeni goście, przyjaciele uczelni. Nie zabrakło również Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego. Wojciech Król, właściciel Winnicy Król w Radoszkach prezentował skarby dla duszy i zdrowia sandomierskich winnic oraz prowadził degustację wina i herbaty z suszonych liści winorośli właściwej Vitis Vinifera. Podczas Nocy Biologów odbyły się liczne wykłady, warsztaty, laboratoria, debaty profesorskie, fascynujące pokazy i wystawy prezentujące m.in. rzadko spotykane rośliny, grzyby, gady.                          GALERIA

"Przysmaki Ojca Mateusza. Domowa kuchnia Natalii"

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkania promującego książkę kucharską "Przysmaki Ojca Mateusza. Domowa kuchnia Natalii" , które odbyło się 11 grudnia 2014 roku na zamku
w Sandomierzu

Serdecznie zapraszamy.     GALERIA

Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2014

Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy ma zaszczyt poinformować, że tytuł najlepszego Gospodarstwa Agroturystycznego 2014 został przyznany agroturystyce "Nad Wisłą", którą prowadzi Pani Barbara Gębalska.

Serdecznie gratulujemy.

Międzynarodowe Targi Poznań Tour Salon 2014

W dniach 23-25 października Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej prezentowała atrakcje turystyczne i zasoby naturalne naszego regionu na Międzynarodowych Targach Poznańskich TOUR SALON w Poznaniu. Promocja na targach w Poznaniu to jeden z elementów realizowanego przez LGD Ziemi Sandomierskiej wraz z LGD Lider Zielonej Wielkopolski projektu współpracy AKTIN 5 „Aktywność i integracja na 5 – turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, samorząd!”.

Na stoisku LGD prezentowało również ofertę Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, Szlaku Przygody oraz ofertę noclegową gospodarstw agroturystycznych naszego regionu. Zwiedzający otrzymywali materiały promocyjne i informacyjne o ziemi sandomierskiej oraz mogli skosztować naszych produktów lokalnych – jabłek i naturalnych soków jabłkowych.

Promocja Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego

24 października SSJ odwiedziła redaktor Karolina Zawiecka z ekipą z TVP Kielce. Mieli okazję filmować takie miejsca jak Izba Tradycji ogrodniczej w Obrazowie,  plener J. Sulimowa
w Sandomierzu. Odwiedzili również szlak sacro - turystyczny Koprzywnica-Sulisławice, oraz Stary Młyn
w Trzykosach, gdzie przeprowadzili wywiad z Alicją Krawczyk oraz wywiad z prezesem SSJ dotyczącym projektu szwajcarskiego.

Goście na szlaku

24 października na trasie SSJ gościła  wycieczka uczniów ze szkoły podstawowej z Mielca. Odwiedzili  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnica, szukali „skarbu cysterskiego” wokół zespołu klasztorno-kościelnego, zobaczyli jak powstają naturalne soki jabłkowe w tłoczni rodziny Osowskich z Samborca jak i również Stary Młyn w Trzykosach.  Przybyli goście poznali historię szlaku, obejrzeli spot reklamowy dotyczący szlaku, dowiedzieli się czym obecnie zajmuje się stowarzyszenie oraz otrzymali pakiety promocyjne m.in. ulotki i wizytówki.

Z wizytą na Szlaku

10 października na trasie SSJ gościła  wycieczka uczniów ze szkoły podstawowej z Mielca. Odwiedzili  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnica, szukali „skarbu cysterskiego” wokół zespołu klasztorno-kościelnego, a także zobaczyli jak powstają naturalne soki jabłkowe w tłoczni rodziny Osowskich z Samborca. Grupa miała okazję posmakować pyszne soki  i pieczone jabłka oraz otrzymała pakiety promocyjne m.in. ulotki, wizytówki.

Goście na Szlaku

4 października 2014 do  Miejsko - Gminnego Ośrodka  Kultury i Sportu w Koprzywnicy zawitała grupa wycieczkowa z gminy Dmosin, województwo łódzkie. Była to świetna okazja do promowania naszego szlaku. Goście zapoznali się z ideą szlaku i spróbowali pyszności z regionu sandomierskiego i podkarpackiego. Prezentowane produkty to; miody z Gospodarstwa Pasiecznego Mateusza Zygmunta, wypieki- chleby i podpłomyki z Gminnej Spółdzielni „SCh”, owoce winogron z winnicy Magdaleny Kapłan z Faliszowic, jabłka i świeże soki z gospodarstwa p. Stępień a także różne nagrodzone produkty tradycyjne Agnieszki i Stanisława Saliszów ze Słomianej  w gminie Pysznica.

Promocja Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego
– VI Dożynki Prezydenckie Spała 2014

20- 21 września podczas VI Dożynek Prezydenckich Spała 2014  Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy dzięki uprzejmości Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach „Centrum Ogrodnicze” Oddział Sandomierz  na stoisku województwa świętokrzyskiego miał okazję zaprezentować swoje pakiety promocyjne.

Promocja Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego
– XV Europejskie Święto Jabłka

Dnia 14 września odbyło się XV Europejskie Święto Jabłka – Jabłkobranie 2014.  Imprezie towarzyszyły ekspozycje wielu firm działającym w sektorze ogrodniczym. Swoją obecność wśród wystawców zaznaczył również Sandomierski Szlak Jabłkowy. Barwna aranżacja stoiska przyciągała uwagę wielu zwiedzających. Była to świetna okazja do zaprezentowania i promowania działalności szlaku.

Promocja Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego
– Powiatowe Święto Plonów

Dnia 31 sierpnia w Samborcu odbyło się Powiatowe Święto Plonów. Przygotowane zostało stoisko promocyjne szlaku z najnowszą ofertą turystyczną, a Państwo Chmielowie ze Złotej częstowali odwiedzających pysznym ciastem śliwkowym domowej roboty.

Goście na szlaku

13 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy gościła  wycieczka  młodzieży i dorosłych przybyłych z Ukrainy.  Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy zaprezentował swoją działalność. Przybyli goście poznali historię szlaku, obejrzeli spot reklamowy dotyczący szlaku, dowiedzieli się czym obecnie zajmuje się stowarzyszenie oraz otrzymali pakiety promocyjne.