2022

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu
Nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

„Nowoczesny marketing turystyczny obszarów wiejskich
na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obrazów, 10.06. 2022r.

Realizacja Projektu KSOW 2022

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” pozyskało dofinansowanie w ramach konkursu Nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem operacji pn. „Nowoczesny marketing turystyczny obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym” jestwsparcie kompetencji marketingowych podmiotów reprezentujących produkty i marki turystyczne Sandomierskiego Szlaku.

Cele szczegółowe projektu:

*Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnego marketingu usług turystycznych na obszarach wiejskich.

*Analiza potencjału marki Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego pod kątem aplikacji do programu Polskie Marki Turystyczne.

*Wzmocnienie potencjału rozwoju i konkurencyjności produktów i marek Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego.

Operacja wpisuje się w:

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Na realizację zadania pozyskaliśmy kwotę 10 000,00 zł.

Zadanie polegać będzie na organizacji dwóch  spotkań szkoleniowo-warsztatowe dla grupy 40 podmiotów na „Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”.

Spotkanie 1. Współczesne kierunki rozwoju turystyki – marki i produkty turystyki wiejskiej

I Spotkanie 2. Sandomierski Szlak Jabłkowy polską marką turystyczną

odbywać się będą w budynku Izby Tradycji Ogrodniczych w Obrazowie.

Kolejna edycja Letnich Pokazów Czereśniowych
już 31 lipca 2022!

 

31 lipca organizatorzy zapraszają do udziału w Letnich Pokazach Czereśniowych, które odbędą się w Samborcu niedaleko Sandomierza. Oprócz praktycznych warsztatów w sadzie – podczas wykładów poruszone zostaną także najważniejsze tematy związane z uprawą i rynkiem czereśni w Polsce.

Gościem specjalnym IX edycji Letnich Pokazów Czereśniowych jest Leon Jahae, doradca sadowniczy z  TopFruit Consultancy  z Wielkiej Brytanii. Spotkanie tradycyjnie rozpocznie się warsztatami praktycznymi w sadzie w Polanowie. Warsztaty i pokaz ciecia przeprowadzi Leon Jahae (odmiany Kordia i Regina, kwatery w różnym wieku, sad chroniony osłonami).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja – zachęcamy do wcześniejszego wypełnienia zgłoszenia za pomocą formularza online na stronie www.pokazyczeresniowe.pl

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Zarządu stowarzyszenia
"Sandomierski Szlak Jabłkowy"

 

Dnia 26 sierpnia 2022 roku w siedzibie stowarzyszenia w Obrazowie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowym składzie. Aktualni członkowie Zarządu:

Alicja Stępień- prezes, Adam Bodura wiceprezes, Mateusz Zygmunt skarbnik, Alicja Krawczyk-członek, Waldemar Jurkowski - członek. Podczas spotkania dyskutowano nad programem i aktualnymi działaniami związanymi z rozwojem organizacji.  GALERIA

Podpisanie Umowy na realizację projektu z KSOW

 

 

 

 

 

 

 

Umowa na realizację projektu dla Szlaku Jabłkowego pn. "Nowoczesny marketing turystyczny obszarów wiejskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym" została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dnia 10.06.2022r. w Kielcach.

 

𝟮𝟮𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆, realizowane przez 12 świętokrzyskich partnerów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich otrzymały wsparcie finansowe. Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Łączna kwota wsparcia to 𝗽𝗼𝗻𝗮𝗱𝟵𝟯𝟬𝘁𝘆𝘀𝗶𝗲̨𝗰𝘆𝘇ł.

 

Wykaz organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe:

 

Muzeum Wsi Kieleckiej

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"

Stowarzyszenie "Sandomierski Szlak Jabłkowy"

Stowarzyszenie Agroekoton

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Leaf Media Kawalec Kulawik Spółka Jawna

Świętokrzyska Sieć Lokalnych Grup Działania

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Wybór uzupełniający nowych Członków Zarządu Stowarzyszenia odbył się 8 czerwca 2022 roku w siedzibie organizacji w Obrazowie.

Obecny skład Zarządu:

Alicja Stępień-prezes

Adam Bodura- wiceprezes

Mateusz Zygmunt-skarbnik

Alicja Krawczyk – członek

Waldemar Jurkowski- członek

Nowemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów podczas kolejnej, dwuletniej kadencji.

 

Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy w stronę byłych Członków Zarządu:

Grażyny Borkowskiej- wiceprezeski

 Haliny Wojtas- skarbnika

 Barbary Gębalskiej- członka

To dla Nich za aktywność, dotychczasowe zaangażowanie w różne prace społeczne i inicjatywy na rzecz naszej organizacji oraz działania budujące poczucie wspólnoty składamy wyrazy uznania i szacunku.

GALERIA

Pamiętajcie o ogrodach….

 

Wspólne wiosenne prace pielęgnacyjne w ogrodzie ozdobnym wokół Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie członkiń stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy" i "Akademii  Kobiet Twórczych".

GALERIA

III Tarnobrzeski Festiwal Rękodzieła i Rzemiosła

 

21 maja br. odbył się organizowany przez Fundację „Mieć Pasje" na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu III Tarnobrzeski Festiwal Rękodzieła i Rzemiosła.

Nasza koleżanka ze stowarzyszenia "SSJ" Alicja Krawczyk prezentował swoje autorskie, niezwykle efektowne kompozycje kwiatowe z bibuły i krepiny: m.in. czarujące róże, dyskretne kaczeńce, wielkie mąki, artystyczne piwonie.

GALERIA

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Spotkanie odbyło się 17 maja 2022r. (wtorek) o godz. 18.00  w II terminie wyznaczony w tym samym dniu 1 godzinę później od pierwszego terminu, w Izbie Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie.

 

Obrady zrealizowano  zgodnie z zaproponowanym porządkiem :

 

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.

3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia „SSJ” (merytoryczne i finansowe) za rok 2021.

5. Przyjęcie Uchwały Nr 1 zatwierdzającej sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia „SSJ” (merytoryczne i finansowe)  za 2021r.

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

7. Podjęcie Uchwały Nr 2 zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „SSJ” za 2021r.

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „SSJ” na wniosek Komisji Rewizyjnej i podjęcie Uchwały Nr 3 w tej sprawie.

9. Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie podziału zysku stowarzyszenia „ Sandomierski  Szlak Jabłkowy” za rok obrotowy 2021.

10. Bieżące informacje z działań stowarzyszenia.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

GALERIA

„Sandomierszczyzna w zamyśle wiosny”

- Zlot pasjonatów fotografii

 

W dniach 13-15 maja 2022 roku odbył się zlot pasjonatów fotografii. Patronami zlotu było stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, Starosta Sandomierski, Burmistrz Sandomierza zaś Partnerami  sklep ze sprzętem fotograficznym oraz video BEIKS i Willa Wojtasówka.

Uczestnicy zlotu mieli okazję brać udział w warsztatach prowadzonych pod okiem Jerzego Bednarskiego- członka ZPAF o/świętokrzyski, jednego z najlepszych fotografów aktu w kraju. Bazę wypadową dla uczestników zlotu stanowiła Willa Wojtasówka z Obrazowa- pensjonat zlokalizowany pośród sandomierskich sadów, opodal Sandomierza.

Na plener architektury i krajobrazu zaprosił uczestników Wiesław Stępień- członek naszego szlaku, fotografik, założyciel portalu „Cudzechwalicie”, który pokazał gościom mało znane, urokliwe zakamarki Sandomierza i skrywające ciekawe kadry. Na plener fotografii portretowej z pięknymi modelkami uczestnicy wydarzenia udali się z ambasadorem „Cudzechwalicie” Mariuszem Łężniakiem-członkiem ZPAF o/świętokrzyski. Modelki do sesji zdjęciowych ubierały  znane w Polsce projektantki-stylistki  mody, Justyna Wesołowska propagatorka kultury lasowiackiej i Ewa Łukawska, która tworzy kolekcję ubrań w nowoczesnym i eleganckim stylu.

GALERIA

Stała wystawa prac malarskich

 

Stała wystawa prac malarskich wykonanych techniką akwarelowąprzez artystów malarzy z różnych stron Polski, podczas I jesiennego Pleneru Malarskiego 2021 i II majowego Pleneru Malarskiego 2022 w sali wystaw Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie.

GALERIA

Sezon turystyczny 2022 na SSJ rozpoczęty

 

Pierwsza grupa gości z rejonu Sanoka, Krosna i Jasła przy współpracy z PTTK Oddział „Ziemia Sanocka” zawitała 7 maja br. z wizytą na trasie szlaku jabłkowego.

GALERIA

Otwarcie wystawy poplenerowej „W Krainie Kwitnących Jabłoni"

 

W piękną słoneczną sobotę 7 maja, w scenerii kwitnącego sadu jabłoniowego Pauliny i Piotra Rybusińskich, na wzgórzu w Andruszkowicach odbył się wernisaż wystawy „W Krainie Kwitnących Jabłoni".

W tegorocznej edycji akwarelowego pleneru malarskiego organizowanego przez Szlak Jabłkowy uczestniczyły malarki: Janina Piechowicz, Jadwiga Pomianowska, Teresa Pietras, Jadwiga Małkiewicz i Marta Marczewska. Wśród licznie przybyłych gości na plenerowe wydarzenie byli m.in. grupa turystów z regionu Sanoka, Krosna i Jasła, regionalista Andrzej Cebula, członkowie SSJ, przedstawiciele mediów: Radio Kielce Grażyna Szlęzak-Wójcik, Tygodnik Nadwiślański Małgorzata Płaza-Skowron, portal Cudzechwalicie oraz zaGROda /patronat medialny/Wiesław Stępień. Spotkanie uświetnił występ muzycznym Ani i Jacka Przybyszów z zespołem „Przelaski” z Zajeziorza.

GALERIA

II Plener malarski „W krainie kwitnących jabłoni"

 

Ziemia Sandomierska to miejsce stworzone dla artystów, a wiosną kwitnące sady są źródłem inspiracji, odrodzenia, świeżości i piękna. W tegorocznej edycji akwarelowego pleneru malarskiego organizowanego przez Sandomierski Szlak Jabłkowy uczestniczyły malarki: Janina Piechowicz, Jadwiga Pomianowska, Teresa Pietras, Jadwiga Małkiewicz, Marta Marczewska.

GALERIA

Piknik Serowo-Winny

 

W słoneczny weekend majowy /3 maja/ odbyła się kolejna edycja Pikniku serowo-winnego na dziedzińcu serowarni Sery Sandomierskie w Drygulcu w gminie Wojciechowice. Na gości czekały pyszne sery od Dziedzica- Mariusza Małkiewicza, regionalne wina, lokalne przysmaki przygotowane przez KGW z Drygulca i Wojciechowic oraz pokaz bydła mlecznego i pstrągi pieczone na miejscu ze stawów Dziedzica.

GALERIA

Targ Sandomierski

 

W dniach 30.04-01.05 uczestniczyliśmy w Targu Sandomierskim, na bulwarze wiślanym w Sandomierzu. Nasze pyszne świeże soki z jabłkiem w roli głównej cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród odwiedzających.

GALERIA

30 Spotkanie Sadownicze Sandomierz 2022

 

W dniach 6-7 kwietnia odbyła się tegoroczną edycję Spotkań Sadowniczych w Sandomierzu. W części konferencyjnej 6 kwietnia poświęcony był uprawie jabłoni i gruszy, poruszono m.in. tematy związane z uprawą Gali, cięciem mechanicznym czy sadami sokowymi. Nie zabrakło także prezentacji na temat nawożenia i ochrony oraz sytuacji rynkowej. Tematem debaty była uprawa gruszy w Polsce. Drugi dzień wykładów tradycyjnie poświęcono  uprawie czereśni. Przez oba dni na gości czekały różne stoiska firm branżowych, wśród nich stoisko informacyjno-promocyjne Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, gdzie była okazja do zapoznania się z ich ofertą, czas na konsultacje i wymianę doświadczeń.

GALERIA

Z sercem dla Ukrainy

 

Członkowie Stowarzyszenia SSJ aktywnie włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, przyjmując ich pod swój dach i ofiarując wszystko co niezbędne i potrzebne do życia.

Uciekając przed wojną, na Ukrainie ludzie zostawili całe swoje życie, cały swój dorobek, swoich bliskich, swoje serca...

Grupa 55. uchodźców była zakwaterowana w Willa Wojtasówka, którą prowadzi rodzina Wojtasów w Obrazowie. Uchodźcy przyjechali z Fastowa, z parafii św. Marcina prowadzonej przez Dominikanów na Ukrainie.

To tu przyjechała pierwsza Dama Agata Kornhauser - Dudaby spotkać się z grupami młodzieży, dzieci i kobiet - uchodźcami z ogarniętej wojną Ukrainy.

Prezydentowa na spotkaniu pełnym wzruszeń i emocji wysłuchała potrzeb Ukraińców oraz przekazała drobne upominki i zabawki, które mogą wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych.

 

Dla grupy przebywającej w Pensjonacie proponowano różne działania, np. szlak jabłkowy przygotował 15 marca warsztaty bibułkarskie w Izbie Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie, które prowadziła  nasza koleżanka Alicja Krawczyk - lokalna twórczyni prac rękodzielniczych.

 

Jesteśmy z Was dumni i wdzięczni za okazane wsparcie!

Razem możemy działać cuda!

Chwała Ukrainie!

GALERIA