Kuźnia
inspiracji artystycznych

Kuźnia inspiracji artystycznych

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy

ul. Rynek 39

27-660 Koprzywnica

tel. 15 847 63 22

kdk39@op.pl

www.domkultury.koprzywnica.eu

Działalność kulturalna prowadzona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Koprzywnicy ma na celu kształtowanie, rozwijanie i zaspokajanie uświadomionych lub nie potrzeb lokalnej społeczności w tej dziedzinie. Skupia się nie tylko na potrzebach i zainteresowaniach tych już zdiagnozowanych i wyraźnie określonych, ale też patrzy w przyszłość, jak te potrzeby wyprzedzać i jak je rozbudzać. Dla instytucji kultury prowadzącej działalność dopiero od 2007 roku ciągła praca nad wyłanianiem rzeczywistych problemów i potrzeb społeczności, to najdoskonalszy wyznacznik do przygotowania merytorycznej oferty ośrodka kultury.

Do priorytetowych wydarzeń społeczno-kulturalnych służących czynnemu uczestnictwu mieszkańców naszej gminy w życiu kulturalnym i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną jak również sprzyjających integracji i poczuciu przynależności do społeczności są m.in. : Święto Ziemi Koprzywnickiej, Piknik Cysterski „W cieniu cysterskiej jabłoni”, „Okrężne”- Gminne Święto Plonów, Pożegnanie lata.

Innymi cyklicznymi propozycjami spotkań stwarzającymi okazję do ukazania własnego dorobku kulturowego są mi.in.: Gala kolęd i pastorałek, WOŚP, Forum Kobiet, koncert Walentynkowy, Diecezjalne Święto Strażaka, Dzień Matki, Obrzędy Sobótkowe, Triatlon, koncert patriotyczny w Dniu Święta Niepodległości.

Bardzo ważnym zadaniem w działalności MGOKiS jest edukacja artystyczna prowadzona poprzez uczestnictwo w warsztatach (np. fotograficzne, rękodzielnicze, florystyczne, plastyczne, wokalne, teatralne, szczudlarskie, wikliniarskie, graffiti, taneczne, taniec z ogniem), konkursach (np. literackich, recytatorskich, plastycznych, florystycznych, fotograficzne), przeglądach (np. tanecznych, muzycznych, wokalnych) wystawach tematycznych (malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych, twórczości ludowej) czy innych formach ( spotkania autorskie, prelekcje, czytanie poezji) organizowanych w Koprzywnicy.

W stały kalendarz wydarzeń mocno wpisane są coroczne plenery malarskie
i ostatnio wprowadzony rzeźbiarski dla dorosłych-artystów z kraju, a także malarskie dla dzieci i młodzieży.

Dużym powodzeniem cieszą się imprezy o charakterze sportowym (turnieje: piłki nożnej i siatkowej, szachowe, bilardowe, tenisa stołowego, biegi dla różnych grup wiekowych, wyciskanie sztangi, nauka pływania, zajęcia karate, gimnastyka rekreacyjna, aerobik, Zumba, nauka tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych,  itp.)

 

Współczesna działalność ośrodka, to nie tylko zaspokajanie, odpowiadanie na oczekiwania i spełnianie zadań na rzecz mieszkańców, lecz partnerstwo na każdym etapie prowadzenia działalności kulturalnej, w którym ludzie nie są przedmiotem lecz podmiotem oddziaływań gminnego organizatora kultury.

To mieszkańcy będący w kręgu oddziaływań naszej instytucji kultury coraz częściej inicjują nowe formy działalności i jasno artykułują swoje odczucia. Dlatego nieustannie dla siebie i dla innych  poszukujemy nowych inspiracji i zastanawiamy się nad wypraco¬waniem przez nas różnych sposobów działań. Poszukujemy, spotykamy się i współpracujemy z ludźmi, którzy myślą i działają podobnie do nas.

 

Dodatkowym działaniem ośrodka jest: prowadzenie działalności wydawniczej (wydano kilkadziesiąt numerów gazety społeczno-kulturalnej Miasta i Gminy Koprzywnica-Koprzywnickie pejzaże, foldery turystyczne o gminie, książki-Legendy i opowieści pocysterskiej Koprzywnicy i Koprzywnickie smaki na zapiecku, śpiewnik z utworami ludowymi), przeprowadzanie wywiadów środowiskowo-etnograficznych, gromadzenie: nagrań fonograficznych, starych ścieżek filmowych, dokumentacji zdjęciowej,  zbiorów bibliotecznych,  wzbogacanie galerii obrazów
i rzeźb, oraz mini galerii ludowej.