Stowarzyszenie

„Sandomierski Szlak Jabłkowy”

realizuje projekt  pt.

Na sandomierskim szlaku – promocja Ziemi Sandomierskiej

w oparciu o 50 atrakcji pięciu szlaków turystycznych Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy (SSJ) zlokalizowanych w powiecie sandomierskim.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kwota dofinansowania : 50 000 PLN

 

Projekt „Na sandomierskim szlaku” jest przedsięwzięciem wzmacniającym współpracę 35 członków Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, 10 samorządów  oraz 30 lokalnych instytucji,  organizacji i osób z terenu powiatu sandomierskiego w oparciu o wypracowanie wspólnych narzędzi promocji regionu bazujących na 50 atrakcjach zlokalizowanych na 5-ciu wytypowanych szlakach SSJ to jest na szlaku: agroturystycznym, winiarskim, artystycznym, apetycznym, aktywnym.

 

Cele projektu:

1.  Aktualizacja zasobów SSJ pogłębiona o dodatkowy bilans zasobów zlokalizowanych na 3 nowych szlakach (apetyczny, artystyczny, aktywny);

2.  Wdrożenie nowych narzędzi promocji SSJ: portale partnerów i społecznościowe, ulotki tematyczne, wizytówki (zawieszki), tablice „witacze”,
     namiot wystawowy oznakowany co do rodzajów szlaków, szafa ekspozycyjna spiżarni sandomierskiego szlaku, wirtualna galeria
     sandomierskiej spiżarni

3.  Dotarcie z informacją o atrakcjach SSJ do nowych potencjalnych odbiorców poprzez wymianę wizytówek w ramach członków szlaku
     i organizacji współpracujących oraz prezentacja SSJ w miejscowościach o znacznym ruchu turystycznym (Centrum Bajki Pacanów, Bałtów,
     Święty Krzyż, Sandomierz)

 

Partnerami projektu są:

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania, ul. Ożarowska 1a, 27-600 Sandomierz.

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland/