SAMORZĄDY

14 marca 2005 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Sandomierskiego, Burmistrzami Miast i Gmin oraz Wójtami Gmin w Powiecie Sandomierskim w sprawie współpracy dotyczącej utworzenia Szlaku Jabłkowego na Ziemi Sandomierskiej oraz promocji Powiatu Sandomierskiego. (Treść porozumienia)

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU

ul. Mickiewicza 34

27-600 Sandomierz

tel.  (15) 644 10 10, 644 11 11;

fax. (15) 832 28 29

e-mail: starosta@powiat.sandomierz.pl; starostwo@powiat.sandomierz.pl

www.powiat.sandomierz.pl

 

 

URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

tel.  (15) 644 01 00

fax. (15) 644 01 01

e-mail: um@um.sandomierz.pl

www.sandomierz.pl

 

 

URZĄD MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY

ul. 11 Listopada 88

27-660 Koprzywnica

tel.  (15) 847 70 40

fax. (15) 847 70 77

e-mail: umig.koprzywnica@pro.onet.pl

www.koprzywnica.eu

 

 

URZĄD MIASTA I GMINY W ZAWICHOŚCIE

ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost

tel.  (15) 836 41 15, 836 40 04

fax. (15) 836 40 51

e-mail: urzad@zawichost.pl

www.zawichost.pl

 

 

URZĄD GMINY W SAMBORCU

Samborzec 43

27-650 Samborzec

tel.  (15) 831 44 43

fax. (15) 831 45 83

e-mail: sekretariat@samborzec.pl

www.samborzec.pl

 

 

URZĄD GMINY W ŁONIOWIE

Łoniów 56

27 - 670 Łoniów

tel.  (15) 866 91 03

fax. (15) 866 90 18

e-mail: loniow@loniow.pl

www.loniow.pl

 

 

URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE

ul. Zysmana 1

27-640 Klimontów

tel.  (15) 866 11 00, 866 10 06

fax. (15) 866 18 47

e-mail: klimontow@klimontow.pl

www.klimontow.pl

 

 

URZĄD GMINY W OBRAZOWIE

Obrazów 84

27-641 Obrazów

tel.  (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

e-mail: ug.obrazow@pro.onet.pl

www.obrazow.pl

 

 

URZĄD GMINY W WILCZYCACH

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

tel.  (15) 837 72 75, 837 72 32, 837 73 93

fax. (15) 837 72 36

e-mail: urzad@wilczyce.pl

www.wilczyce.pl

 

 

URZĄD GMINY W DWIKOZACH

ul. Spółdzielcza 15

27-620 Dwikozy

tel.  (15) 831 14 71

fax. (15) 831 14 04, 831 10 53

e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl

www.dwikozy.gmina.pl