STOWARZYSZENIE

Idea uruchomienia przedsięwzięcia jakim jest „Sandomierski Szlak Jabłkowy” zrodziła się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

w Sandomierzu już w 2003r. Ważnym momentem jednak w rozwoju szlaku było założenie Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”. 5 lutego 2008 roku dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Kielcach.

 

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” od początku swojego istnienia ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” oraz z innymi instytucjami. Organizacja ta podejmuje działania na rzecz propagowania różnych form odpoczynku w gospodarstwach rolnych lub innych odpowiednio przystosowanych miejscach na terenach wiejskich, promuje gospodarstwa agroturystyczne i inne formy działalności marketingowej. Stowarzyszenie dba

o podnoszenie poziomu zawodowego

i kulturalnego społeczności wiejskiej,

jak również o wzrost poziomu usług

w zakresie turystyki na wsi, promuje

i reklamuje m.in. wyroby rękodzieła artystycznego, ale także poszukuje nowych talentów, ludzi z pasją oraz wspiera i rozwija tych już odkrytych.