WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

realizując postawione sobie cele wszechstronnie

współpracuje z organizacjami, instytucjami

i osobami prawnymi, szczególnie w takich dziedzinach

jak turystyka na obszarach wiejskich, oświata, ochrona

środowiska i kultura. Działania podejmowane przez

szlak kreują i upowszechniają wizerunek Ziemi

Sandomierskiej, jako regionu atrakcyjnego turystycznie

nie tylko w kraju, ale również za granicą.